۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند

طرح درس کارآموزی در عرصه ورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه

طرح درس کارآموزی در عرصه سلامت جامعه، فرد و محیط

طرح درس کارآموزی در عرصه کودک بیمار

طرح درس کارورزی در عرصه پرستاری مادر و نوزاد

 طرح درس کارورزی در عرصه اورژانس