۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۱ بهمن  

آیین نامه استاد مشاور (آخرین بازنگری سال 97)

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی (آخرین بازنگری سال 83)

فرم "پرسشنامه اطلاعات دانشجو " (تکمیل توسط همه دانشجویان تحت پوشش اساتید مشاور/الزامی)

فرم "مشاوره دانشجویان" (تکمیل توسط اساتید مشاور)

فرم "گزارش عملکرد اساتید محترم مشاور در هر نیمسال تحصیلی به مسئول اساتید مشاور دانشکده"(تکمیل توسط اساتید مشاور)

فرم "گزارش عملکرد مسئول اساتید مشاور در هر نیمسال تحصیلی به معاون آموزشی دانشکده"(تکمیل توسط مسئول اساتید مشاور)

فرم "ارزیابی استاد مشاور توسط مسئول اساتید مشاور دانشکده"(تکمیل توسط مسئول اساتید مشاور)

فرم "ارزیابی اساتید محترم مشاور توسط دانشجویان  عزیز"(تکمیل توسط دانشجویان)