۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۱ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۱ بهمن   

مسئول اساتید مشاور دانشکده

راه ارتباط غیر حضوری:

n.javid1367@gmail.com

 

استاد مشاور

ورودی های

1400 و 1401

 

عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

سرکار خانم مهندس

ندا جاوید

 

 

"به نام خدایی که مهربان است و مهربانی را دوست دارد"

 آیین نامه اساتید مشاور و سایر فایل های مرتبط به منظور مطالعه بیشتر اساتید محترم و دانشجویان عزیز در سایت قرار گرفته است.

** به منظور بهبود هرچه بیشتر فرایند مشاوره و ارتباط بهتر شما دانشجویان عزیز با اساتید محترم مشاور، ساعت دقیق حضور همه اساتید محترم در نیمسال دوم 1402-1401 ، در اولین فرصت بعد از تعیین نهایی برنامه کلاسی اساتید در ترم مذکور، در سایت دانشکده و گروه های دانشکده در فضای مجازی حضورتان اعلام می گردد.**

سربلند و پیروز باشید