۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

در تاریخ 1401/03/24 طی بازدید جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمان به همراه معاونت محترم توسعه و منابع انسانی جناب آقای دکتر شمسی ، معاونت محترم آموزشی جناب آقای دکتر خاکسار ، معاونت محترم درمان جناب آقای دکتر قاسم زاده و تیم همراه صورت گرفت . در این مراسم سلف سرویس دانشجویی و همچنین سالن آمفی تئاتر دانشکده با اعتباری حدود ده میلیارد ریال تجهیز شده بود افتتاح گردید.