۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ بهمن   

     معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی زرند در جهت مرتفع نمودن مشکلات رفاهی و فرهنگی دانشجویان و ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای دانشجویان در ابعاد جسمی، روحی و اجتماعی از طریق حمایت های فکری و معنوی و نیز ایجاد زمینه لازم در جهت تربیت دانشجویان کارآمد و توانمند برای ورود به عرصه اجتماع و ارائه خدمات صنفی و رفاهی به نحو شایسته و مطلوب در حد مقررات و امکانات موجود تلاش می کند و این امر از اولویت های کاری معاونت می باشد.
     رئوس برنامه های کلی این معاونت عبارتند از: برنامه ریزی به منظور گسترش و تعمیق ارزش های دینی و انقلابی در همه سطوح دانشکده، نظارت بر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشکده، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیت های فوق برنامه، ایجاد انگیزه در کارکنان و دانشجویان به منظور مشارکت در برنامه های علمی و فرهنگی، نظارت و برنامه ریزی برای توسعه آموزه های دینی، سیاسی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی، انجام کلیه امور رفاهی دانشجویان، بررسی مسایل و مشکلات دانشجویی و انعکاس آن به حوزه معاونت دانشجویی- فرهنگی دانشگاه جهت رسیدگی و رفع آنها، حمایت و تشویق دانشجویان و اساتید دانشکده در جهت نوآوری برنامه های دانشجویی، فرهنگی، بررسی و شناخت نیازهای معاونت و اعلام آنها به حوزه معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه می باشد.

     این معاونت سعی دارد با جذب دانشجویان مستعد و فعال نمودن آنان در امور فرهنگی بنحوی که در طی تحصیل بتوانند استعداد بالقوه خود را در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی به صورت  بالفعل در آورند و اهداف مورد نظر خود را محقق سازند.
 

 


سرکار خانم راحله رجبی
کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی زرند

تلفن مستقیم: 33433099-034

کارشناس مسئول: سرکار خانم امیدی
تماس با کارشناس: 33433099-034