۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۲ آبان  

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه فنی و حرفه ای

آموزشکده  فنی وحرفه ای پسران خاتم النبیاء زرند

 

سال تاسیس 1382   

مساحت کل: 3859 مترمربع

زیربنا:1582

آمار دانشجویان جاری: 340 نفر

تعداد رشته های کارشناسی:2

تعداد رشته های کاردانی:3 

رشته های تحصیلی کاردانی :

الکترونیک

الکتروتکنیک

مکانیک خودرو

رشته های تحصیلی کارشناسی:

مکانیک خودرو

برق قدرت