۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۲ آبان  

دانشکده پرستاری زرند در سال ۱۳۷۱ تأسیس و با پذیرش ۱۵ نفر دانشجو در رشته کارشناسی به همت دکتر حسن ضیاءالدینی،

ریاست دانشگاه و دکتر سیروس سیف الدینی مدیریت شبکه بهداشت زرند در محل خیابان مصلای شرقی،

جنب پل راه آهن در فضای آموزشی حدود ۹۰۰۰ متر مربع شروع به کار کرد.و هم اکنون در چها راه برق با دو رشته پرستاری و بهداشت محیط قرار دارد.