۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۲ آبان  

 رشته های دانشگاهی پیام نور با توجه به اهداف اشتغال زایی و کارآفرینی برای نسل جوان و تحصیلکرده شهرستان درخواست می شود و در این رابطه رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور زرند ارتباط و سنخیت زیادی با حضور مراکز صنعتی و کارخانجات و خواهد داشت.

 

رشته های موجود در دانشگاه پیام نور زرند به شرح ذیل می باشد

 • مهندسی صنایع

 • مهندسی کامپیوتر

 • اقتصاد

 • تاریخ

 • ادیان و عرفان

 • حسابداری

 • حقوق

 • روانشناسی

 • زبان و ادبیات فارسی

 • علوم تربیتی

 • علوم قرآن و حدیث

 • فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • مدیریت بازرگانی

 • مدیریت دولتی

 • مدیریت صنعتی