۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۰ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۶ شهريور   

 

 

 

             

 

نام کارگاه

ساعت کارگاه

استاد

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

کارگاه اعتبار بخشی

3 ساعت

سرکار خانم نادیا سدری

6/9/99

14-16

کارگاه جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده

1 روز

سرکارخانم راحله رجبی

18/10/99

16-20

19/10/99

16-18

کارگاه آشنایی با مخاطرات شغلی

1 روز

سرکار خانم آلا شمسی

 

18-20

 

 

کارگاه اخلاق حرفه ای

4 ساعت

سرکار خانم دکتر شیخ پور خانی

15/8/99

18-20

کارگاه ایمنی به مددجو

4 ساعت

سرکار خانم محدثه نامجو

15/8/99

16-18

کارگاه ارتباطی با مددجو وخانواده

4ساعت

سرکارخانم راحله رجبی

6/9/99

8-12