۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۲ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن   

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشکده پرستاری زرند

برنامه زمانبندی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

ترم اول

تعداد واحد

شماره درس

نام درس

ردیف

کارآموزی

عملی

نظری

 

 

2

1999100

اندیشه اسلامی 1

1

 

 

0.5

1977007

قوانین ومقررات آموزشی

2

 

 

3

1977001

ریاضی عمومی 1

3

 

0.5

1.5

1977002

کامپیوتر و کاربرد آن

4

 

1

2

1977003

فیزیک عمومی

5

 

1

2

1977004

شیمی عمومی

6

 

1

1

1977005

میکروب شناسی عمومی

7

 

 

2

1977006

اصول اپیدمیولوژی

8

 

 

0.5

1977010

مهارتهای زندگی

9

 

 

2

1977008

زبان پیش دانشگاهی

10

 

 20 واحد

 

جمع کل:

 

ترم دوم

تعداد واحد

شماره درس

نام درس

ردیف

کارآموزی

عملی

نظری

-

-

2

1999101

اندیشه اسلامی 2

1

-

-

3

1999109

زبان انگلیسی عمومی

2

-

-

3

1977015

ریاضی عمومی 2

3

-

-

1

1977016

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

4

-

-

2

1977012

اکولوژی محیط

5

-

1

1

1977013

میکروب شناسی محیط

6

-

1

1

1977014

شیمی محیط

7

-

-

2

1977011

مکانیک سیالات

8

-

-

2

1919236

اصول و مبانی مدیریت خطر وحوادث و بلایا

9

-

19 واحد

 

جمع کل:

 

ترم سوم

تعداد واحد

شماره درس

نام درس

ردیف

کارآموزی

عملی

نظری

-

-

3

1999108

ادبیات فارسی

1

-

1

 

1999110

تربیت بدنی 1

2

-

-

3

1977026

معادلات دیفرانسیل

3

-

1

 

1977023

آزمایشگاه هیدرولیک

4

-

2

 

1977022

کارگاه های تاسیسات شهری(موتور تلمبه و لوله کشی آب و فاضلاب)

5

-

2

 

1977027

نقشه برداری و نقشه کشی

6

-

0.5

1.5

1977024

آمار زیستی

7

-

0.5

0.5

1977025

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

8

-

-

2

1977021

فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط

9

-

17 واحد

 

جمع کل:

10

ترم چهارم

تعداد واحد

شماره درس

نام درس

ردیف

کارآموزی

عملی

نظری

-

-

2

1999106

تفسیر موضوعی قرآن

1

-

-

2

1999107

دانش خانواده و جمعیت

2

-

1

 

1999111

تربیت بدنی 2

3

-

-

2

1977030

استاتیک و مقاومت مصالح

4

-

-

2

1977031

اصول ترمودینامیک و انتقال حررات

5

-

-

2

1977049

زبان تخصصی بهداشت محیط

6

-

-

1

1977032

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

7

-

0.5

1.5

1977033

جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی

8

-

0.5

1.5

1977034

انتقال و توزیع آب

9

-

1

2

1977035

کلیات پسماند

10

 

19 واحد

 

جمع کل:

 

ترم پنجم

تعداد واحد

شماره درس

نام درس

ردیف

کارآموزی

عملی

نظری

-

-

2

1999104

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

1

-

-

2

1977038

هیدرولوژی آبهای سطحی و زیر زمینی

2

-

-

3

1977039

تصفیه فاضلاب

3

-

-

2

1977040

تصفیه آب

4

-

1

2

1977041

آلودگی هوا( علل، اثرات، پایش و کنترل )

5

-

0.5

1.5

1977042

کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط

6

-

0.5

0.5

1977043

اصول روش تحقیق

7

-

15 واحد

 

جمع کل:

8

ترم ششم

تعداد واحد

شماره درس

نام درس

ردیف

کارآموزی

عملی

نظری

-

-

2

1999103

انقلاب اسلامی ایران

1

-

-

2

1999105

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

-

0.5

1.5

1977054

بهداشت پرتوها و حفاظت

3

-

-

2

1977047

مدیریت کیفیت آب (علل، اثرات، پایش و کنترل )

4

-

-

2

1977048

اقتصاد مهندسی

5

-

0.5

1.5

1977050

کنترل بهداشتی اماکن تهیه و توزیع و نگهداری مواد غذایی

6

-

-

1

1977051

بهداشت مدارس و آموزشگاهها

7

-

-

2

1977052

بهداشت حرفه ای و ایمنی

8

-

-

1.5

1977053

مدیریت بهداشت محیط برای مبارزه با ناقلین

9

 

5/16 واحد

 

جمع کل:

10

 ترم هفتم

تعداد واحد

شماره درس

نام درس

ردیف

کارآموزی

عملی

نظری

-

-

2

1999102

اخلاق اسلامی

1

-

-

1.5

1977055

مدیریت بهداشت محیط درشرایط اضطراری

2

-

-

1

1977056

بهداشت مسکن و اماکن عمومی

3

-

-

2

1977057

بهداشت محیط بیمارستان و کنترل عفونت

4

-

-

1

1977058

حقوق و قوانین بهداشت محیط و محیط زیست ( ملی و بین المللی)

5

-

2

-

1977059

پروژه

6

-

-

1

1977061

بیوتکنولوژی در بهداشت محیط

7

-

-

2

1977062

انرژی های نو ، کاربرد و توسعه

8

 

5/12 واحد

 

جمع کل:

 

ترم هشتم

تعداد واحد

شماره درس

نام درس

ردیف

کارآموزی

عملی

نظری

16

16

 

 

کار آموزی در عرصه

1

 

16واحد

 

 

جمع کل:

8