۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۷ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ دوشنبه ۲۷ شهريور   

نام و نام خانوادگی 

سرکار خانم نادیا سدری

مرتبه علمی

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش ویژه

شماره تماس 

33425400