۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۷ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۳ مهر   

نام و نام خانوادگی 

 مریم شیخ پور خانی 

مرتبه علمی

دکترای  پرستاری گرایش داخلی جراحی 

شماره تماس 

33425400