۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ اسفند   
تصویر نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی آدرس ایمیل درجه علمی نوع استخدامی رزومه
حکیمه مهدیزاده   دکترای مهندسی بهداشت محیط    

 

h.mahdizadeh2018@gmail.com

استادیار   متعهد خدمت

 ندا 

جاوید 

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

N_javid@kmu.ac.ir

N.javid1367@gmail.com

مربی  پیمانی

سید مجتبی

ممتاز

دکترای مهندسی بهداشت محیط

mojtaba.momtaz@yahoo.com

استادیار پیمانی