۱۴۰۱ يکشنبه ۸ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱ آذر   

 آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد 

 فلوچارت آئین نامه دوره کارشناسی ارشد

 آئین نامه شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در همایش های علمی داخل کشور

 آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی

آئین نامه همیار آموزشی و همیار پژوهشی

آئین نامه دستیار ارشد در دوره دکترای تخصصی

 فلوچارت آئین نامه دوره دکتری تخصصی

 آئین نامه استاد راهنمای پژوهشی

 آئین نامه استاد راهنمای تحصیلی

 آئین نامه ارتقاء سالیانه دستیاران

 آئین نامه بازنگری شده کارشناسی ارشد

 آئین نامه بازنگری شده کارشناسی ارشد آئین نامه جدید در خصوص انتخاب استاد راهنمای دوم پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد