۱۴۰۱ يکشنبه ۸ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱ آذر   

مأموریت ها و مبادلات علمی و انتقالات

 

ماده۱) دانشگاه مکلف است به منظور بالا بردن کفایت علمی و فنی اعضای تمام وقت هیأت علمی و همچنین مبادله نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی وسایل لازم را برای شرکت آنان در کنفرانس ها و سمینارها و یا کنگره ها و نظایر آن که در زمینه ی رشته ی تحصیلی هر یک در داخل و یا خارج از کشور تشکیل می شود و شرکت آنان را ضروری تشخیص می دهد فراهم سازد و برای شرکت در این گونه مجامع مأموریت هایی برای مدت لازم در هر برنامه به ایشان بدهد و در صورت لزوم برای طی دوره های آموزشی پیشرفته اعضای هیأت علمی خود را جهت استفاده از بورس های دانشگاهی و یا بورس هایی که در اختیار دانشگاه می باشد اعزام دارد .

ماده۲) اعزام اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه به طور موقت به دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی یا موسسات عالی پژوهشی داخل یا خارج از کشور یا به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات عام المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه کل کشور و سازمان های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمان هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران شرکت در آن ها را مقتضی بداند و همچنین استاد و دانشیار با سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و یا موسسات عالی پژوهشی داخلی و خارجی مجاز است.

ماده۳) نحوه ی اجرای مواد۱ و ۲ و همچنین ترتیب پرداخت حقوق و فوق العاده ها و هزینه ها به اعضای هیأت علمی در مدت مأموریت به موجب مقررات مندرج در پیوست

ماده۴) انتقال اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه به موسسات دیگر با موافقت دانشگاه امکان پذیر است در این صورت رابطه استخدامی آنان با دانشگاه قطع می گردد.

تبصره) به وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده است که به پیشنهاد انتقال اعضای هیأت علمی در دوران خدمت آزمایشی از یک دانشگاه و موسسه آموزش عالی به دانشگاه یا موسسه آموزش عالی دیگر،برحسب ضرورت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.در صورت موافقت با انتقال ،این گونه اعضا بقیه مدت خدمت رسمی آزمایشی خود را در دانشگاه یا موسسه آموزش عالی که به آن منتقل شده اند برابر مقررات آئین نامه ی استخدامی هیدت علمی انجام خواهند داد .

 

مقررات مربوط به آماده ساختن اعضای هیأت علمی دانشگاه و مأموریت ها و مبادلات علمی موضوع ماده ۳ آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه

پیوست

ماده۱) دانشگاه مکلف است به منظور بالا بردن کفایت علمی و فنی اعضای تمام وقت هیأت علمی و همچنین مبادله ی نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی وسایل لازم را برای شرکت انان در کنفرانس ها و سمینارها و یا کنگره ها و یا نظایر ان که در زمینه رشته تحصیلی هر یک در داخل یا خارج کشور تشکیل می شود و شرکت آنان را ضروری تشخیص می دهد فراهم سازد و برای شرکت در این گونه مجامع مأموریت هایی برای مدت لازم در هر برنامه به ایشان بدهد و فوق العاده مخصوص ماده ۶ فصل چهارم آئین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه و فوق العاده روزانه و هزینه رفت و برگشت و عوارض خروج از کشور و ثبت نام انان قابل پرداخت خواهد بود .

ماده۲) دانشگاه می تواند به منظور آشنا ساختن اعضای تمام وقت هیدت علمی با پیشرفت های علمی و فنی و تکمیل مطالعاتی که در داخل کشور انجام آن مقدور نیست و همچنین برای شرکت در دوره های اموزشی پیشرفته بورس های کوتاه مدت که حداکثر از یک سال تجاوز نکند به آنان اعطا نماید.به این قبیل اعضا علاوه بر حقوق و فوق العاده مخصوص در صورت ضرورت هزینه رفت و برگشت و عوارض خروج از کشور و ثبت نام و شهریه ی دانشگاهی پرداخت خواهد شد .

ماده۳) دانشگاه می تواند به منظور بالا بردن کفایت علمی و فنی اعضای هیأت علمی به تعدادی از مربیان ،استادیاران و دانشیاران رسمی و تمام وقت که حداقل ۳ سال در دانشگاه خدمت کرده باشند بورس بلند مدت برای طی دوره های آموزشی و اخذ مدارک تحصیلی بالاتر یا جدید در داخل یا خارج از کشور در رشته ها و دانشگاهها و موسساتی که مورد تأیید و قبول دانشگاه باشد اعطا نماید.مدت این گونه بورس ها حداکثر ۴سال است و بنا به پیشنهاد دانشگاه یا موسسه محل تحصیل و موافقت دانشگاه محل خدمت (و با تصویب شورای بورس وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در مورد بورس های خارج از کشور که از ارز تحصیلی استفاده می کنند)برای یک سال دیگر قابل تمدید و افزایش است.به اعضا هیأت علمی که از این بورس ها استفاده می کنند علاوه بر حقوق ،فوق العاده مخصوص موضوع ماده۶ فصل چهارم آئین نامه استخدامی،کمک هزینه ی عائله مندی و اولاد و در صورت ضرورت هزینه رفت و برگشت،عوارض خروج از کشور ،ثبت نام و شهریه دانشگاهی قابل پرداخت خواهد بود .

تبصره: مدت مأموریت تحصیلی این اعضا جزء ایام توقف در وضعیت رسمی آزمایشی آنان محسوب نمیگردد .

ماده۴) دانشگاه در فواصل معین در مورد پیشرفت علمی اعضاهیأت علمی که به بورس های خارج از کشور اعزام می شوند از دانشگاهها و موسسات علمی محل مطالعه اطلاعات لازم را کسب خواهد نمود و در صورتی که بر مبنای گزارش های واصله معلوم شود که عضو قادر به پیشرفت در رشته مورد مطالعه نیست با تصویب رییس دانشگاه حکم مأموریت وی لغو خواهد شد .

ماده۵) دانشگاه می تواند به استادیاران و دانشیاران و استادان و در شرایط استثنایی مربیان تمام وقت خود پس از حداقل چهار سال خدمت متوالی علمی در دانشگاه فرصت مطالعاتی به مدت حداکثر یک سال به طور متوالی یا متناوب برای تکمیل اطلاعات علمی و آگاهی از تحقیقات پیشرفته داخل یا خارج از کشور و شرکت در این گونه تحقیقات ،طبق برنامه ای که مورد تصویب رییس دانشگاه قرار گیرد با پرداخت حقوق و فو ق العاده مخصوص اعطاء نماید.ولی در هر حال پرداخت هزینه های مربوط به مسافرت و اقامت به عهده ی داوطلبان خواهد بود،به غیر از موارد استثنایی که در آئین نامه اجرایی تعیین خواهد شد.آئین نامه اجرایی این ماده پس از تصویب وزیر بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی به مورد اجرا گذارده خواهد شد .

ماده۶) استفاده کنندگان از بورس و فرصت مطالعاتی موظفند ریز نمرات یا گزارش پیشرفت مطالعات خود را به فواصل معین که در هنگام اعزام در هر مورد تعیین خواهد گردید و در هر حال از ۶ ماه تجاوز نخواهد کرد به دانشگاه ارسال دارند و حداکثر ۲ماه پس از پایان مطالعات خود گزارش جامعی درباره ی فعالیت های علمی و پژوهشی خود به دانشگاه تسلیم نمایند .

 

ماده ۷) اعضايي كه از بورس خارج از كشور استفاده مي كنند بايد متعهد شوند كه در پايان مدت مطالعات به ايران مراجعت كرده و لااقل معادل سه برابر مدت استفاده از بورس براي دانشگاه خدمت نمايند و بدين منظور بايد تضمينات مورد قبول دانشگاه را بسپارند .

تبصره: ‌در موارد استثنايي وزير بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي مي تواند نسبت به انتقال تعهد خدمت اعضاي هيأت علمي بور سيه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي از دانشگاهي به دانشگاه ديگر و با تمايل عضو بور سيه اقدام نمايد .

ماده۸) مدت استفاده از بورس هاي مواد۱, ۳,۲‌ ‌و همچنين فرصت مطالعاتي موضوع ماده ۵ اين مقررات به شرط رعايت ماده ۷ جزو سابقه خدمت دانشگاهي اعضاء‌هيات علمي محسوب مي شود .

ماده۹) ‌دانشگاه مي تواند با موافقت مدير گروه و تائيد رئيس دانشگاه يا مؤسسه مربوط اعضاء رسمي خود را به دانشگاهها يا موسسات آموزش عالي يا پژوهشي داخل كشور كه با آنها قرارداد همكاري منعقد خواهد كرد براي مدتي كه در قرار داد ذكر خواهد شد اعزام نمايد .

حقوق و فوق العاده هاي اينگونه مامورين در مدت ماموريت به موجب قرارداد همكاري از طرف دانشگاه يا مؤسسه محل ماموريت پرداخت ميگردد . ولي از طرف دانشگاه مبدأ وجهي پرداخت نخواهد شد و در صورتي كه كسور بازنشستگي مدت مذكور را شخصاً بپردازند مدت مزبور جزو سابقه خدمت رسمي آنها منظور خواهد شد .

ماده۱۰) در صورتي كه وزارتخانه ها يا موسسات دولتي يا موسسات عام المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل كشور به خدمت يكي از اعضا رسمي هيأت علمي دانشگاه نياز داشته باشد دانشگاه مي تواند با موافقت عضو مزبور و به شرط آنكه خدمت مورد نظر با رشته دانشگاهي عضو ارتباط داشته باشد و كسب تجربه در آن زمينه براي انجام وظايف آموزشي و يا پژوهشي او در دانشگاه مفيد باشد و گروه آموزشي مربوط بتواند وظايف خود را بدون مشاركت او انجام دهد عضو مذكور را براي مدتي كه حداكثر از يك سال از آغاز دوره هاي تحصيلي تجاوز نخواهد كرد با تائيد مدير گروه و رئيس دانشكده يا مؤسسه و تصويب رئيس دانشگاه به وزارتخانه يا مؤسسه متقاضي اعزام نمايد ۰ حقوق و مزاياي اينگونه مامورين طبق توافق با رعايت مقررات مربوطه از اعتبار مؤسسه محل ماموريت پرداخت خواهد شد۰ اين قبيل اعضا در مدت ماموريت از هر لحاظ به استثناي ‌مقررات مربوط به بازنشستگي كه كسور بازنشستگي مدت مذكور را شخصاً بپردازد مدت مزبور جزو سابقه خدمت رسمي آنها منظور خواهد شد .

ماده۱۱) اعزام مجدد اعضاي رسمي هيات علمي ،‌به عنوان مامور به ساير دانشگاهها و موسسات عالي آموزشي يا پژوهشي در صورتي امكان پذير است كه عضو مذكور پس از پايان ماموريت قبلي خود حداقل يك سال متوالي در دانشگاه خدمت كرده باشد اين مدت در مورد اعزام به وزارتخانه ها و ساير موسسات موضوع ماده۱۰ اين مقررات حداقل سه سال است .

تبصره: ‌در موارد ضروري وزير بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي نسبت به تمديد ماموريت اعضاي هيات علمي اتخاذ تصميم مي نمايد .

ماده۱۲) اعزام اعضاء‌رسمي هيأت علمي دانشگاه به دانشگاهها يا موسسات عالي پژوهشي خارج از كشور براي تصدي مقامات آموزشي يا پژوهشي در رشته هايي كه كسب تجربه در آن زمينه براي دانشگاه مفيد تشخيص داده شود پس از تائيد مدير گروه و رئيس دانشكده يا مؤسسه مربوط و تصويب رئيس دانشگاه مجاز است . حداكثر اين قبيل ماموريتها دو سال است و ترتيب پرداخت حقوق و مزاياي اينگونه ماموران طبق توافقي است كه بين دانشگاه و دانشگاهها و موسسات عالي پژوهشي خارج از كشور صورت مي گيرد و در صورتي كه كسور بازنشستگي مدت مذكور را شخصاً بپردازد مدت مزبور جزء سابقه خدمت رسمي آنها منظور خواهد شد .

تبصره: ‌اعزام مجدد اين قبيل اعضاء‌فقط در صورتي مقدور خواهد بود كه سه برابر مدتي كه به موجب مفاد اين ماده در خارج از كشور خدمت نموده اند در دانشگاه به خدمت آموزشي يا پژوهشي اشتغال داشته باشند .

ماده۱۳) دانشگاه مي تواند با رعايت اين مقررات با ساير دانشگاهها و موسسات عالي آموزشي يا پژوهشي داخل كشور استاد و دانشيار مبادله كند مبادله استاد و دانشيار با دانشگاهها و موسسات عالي پژوهشي خارج از كشور امكان پذير است .

ماده۱۴) آن عده از اعضاي رسمي هيأت علمي كه به عنوان كارشناس يا مامور به سازمان هاي بين المللي و يا طبق پيشنهاد دولت براي ماموريت خاص به خارج از كشور اعزام مي شوند مشمول مفاد ماده ۱۲اين مقررات خواهند بود ولي مدت ماموريت آنان با تصويب هيأت امناي ‌تا سه سال ديگر قابل تمديد است .

اين مدت به شرط پرد اخت كسور بازنشستگي جزو سابقه خدمت رسمي اعضاي هيأت علمي محسوب خواهد شد ولي بهر حال در مدت ماموريت وجهي از دانشگاه دريافت نخواهند کرد .