۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱ آذر   

 فرایند ارتقاء اعضاء هیئت علمی

 اصلاحیه  آئین نامه جدید ارتقاء

 آئین نامه جدید ارتقاء اعضای هیئت علمی مصوب اسفند 1394

شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی

شیوه نامه داخلی آئین نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی مصوب 1396/09/27

بخشنامه تقلیل زمان ارتقاء اعضاءهیئت علمی
 
 آئین نامه جذب اعضاء هیئت علمی دانشگاهها
 
 فرم های آئین نامه ارتقاء
 
 آئین نامه احراز درجه استاد ممتازی
 
 نامه ابلاغ شیوه نامه داخلی