۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۵ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان   

 

 

راهنمای اخلاق در پژوهش    

    

راهنمای اخلاقی کارآزمایی بالینی

    

آئین نامه اعتبار ویژه پژوهشی

    

ابلاغ موازین و اصول اخلاق در پژوهش

    

روند صدور شناسه مصوبه اخلاق  کمیته  های اخلاق

   

راهنمای اخلاق در پژوهش برای گروه های آسیب پذیر

   

آیین نامه انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی