۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۵ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۹ تير   

 

 

 

 

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

سر کار خانم دکتر حکیمه مهدی زاده 

دبیر کمیته 

متین زندیه 

عضو شورای مرکزی 

فاطمه سالاری