۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۷ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان   

         •فرآیند عضویت در تشکل های دانشجویی


•فرآیند رزرو غذا در سامانه تغذیه سما

•فرآیند رزرو خوابگاه

•فرآینددریافت مجوز نشریه دانشجویی

•فرآیندرزرو خوابگاه برای دانشجویان درعرصه درکرمان

•فرآیند برگزاری اردوهاو بازدید های علمی

•فرآیند تسویه حساب دانشجویان

•فرآیند دریافت تسهیلات دانشجویی

•فرایند ثبت نام در کار دانشجویی

•فرآیند برگزاری مراسم

•فرآیند استفاده از برنامه فعالیت های بدنی