۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۹ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   

                                                                 

 

نام و نام خانوادگی 

بنت الهدی مهدی زاده

درجه علمی 

دکتری مهندسی پزشکی 

سوابق اجرایی

از مرداد 95 تا کنون معاون آموزشی

تلفن همراه 

09132439989

تلفن ثابت 

03433423985

فاکس 

03433425400

ایمیل 

Hoda.mehdizadeh88@gmail.com

رزمه