۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۹ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ شنبه ۱۵ مهر   

آدرس:

زرند-چهارراه برق-دانشکده علوم پزشکی

تلفن:

33425400-۳۳۴۳۳۰۸۸-۳۳۴۲۳۹۸۵-۳۳۴۳۳۰۹۹(۰۳۴)

فکس:

۳۳۴۲۵۴۰۰ (۰۳۴)

پست الکترونیک:

 zarandnursingschool@kmu.ac.ir