۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۹ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان   

آدرس:

زرند-چهارراه برق-دانشکده علوم پزشکی

تلفن:

۳۳۴۳۳۰۸۸-۳۳۴۲۳۹۸۵-۳۳۴۳۳۰۹۹(۰۳۴)

فکس:

۳۳۴۲۵۴۰۰ (۰۳۴)

پست الکترونیک:

 zarandnursingschool@kmu.ac.ir