۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ شنبه ۱۸ آذر  
جلسه هم اندیشی اساتید

در جلسه هم اندیشی کیفیت تدریس اساتید با محورهای بررسی کیفیت روش های تدریس اساتید ، برنامه ریزی آموزشی و چالش های آموزشی توسط مسئول EDO دانشکده سرکار خانم نادیا سدری وکارشناس EDO سرکار خانم سمیرا فرخی در تاریخ 11 آذر ماه در محل دانشکده از ساعت 12 لغایت 13:45 با دو گروه پرستاری و مهندسی بهداشت محیط به صورت مجزا برگزار گردید.