۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۶ شهريور  
انتصاب سرکار خانم آلا شمسی به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی زرند