۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ شنبه ۵ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۵ شهريور   
بزرگداشت روز کارمند

ماهیت کارمند خدمت است. روز کارمند بر کارمندان پر تلاش تبریک و تهنیت باد.

در بزرگداشت روز کارمند ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی زرند سرکار خانم دکتر مهدیزاده از کارمندان این دانشکده تقدیر و تشکر به عمل آوردند.