۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
مشخصات
تاریخ : : *
 
 

مرد

زن

سن : *
 
تحصیلات : *
شغل : *
 
برای دریافت چه خدمتی مراجعه کرده اید؟ : *
 
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر: :
شفافیت فرایندی
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار : *
نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت : *
انجام کار بر اساس ضوایط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی : *
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه : *
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت : *
به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات و نظرات و پیشنهادهای شما : *
راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پی گیری وضعیت درخواست ها : *
تسلط بر فرایند
دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد : *
زمان فرایند
تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت : *
تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسیدخدمت : *
میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت : *
نظام بند بودن فرایند
نظم و ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت : *
دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه : *
ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی شناسنامه و کارت ملی و ..)به بخشهای مختلف : *
احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت : *
کلیت فرایند
احساس رضایت از خدمت دریافت شده : *
سایر
چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمائید : :
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *