۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

تقویم دانشگاهی  نیمسال دوم  99-98

احتراماً؛ بدینوسیله تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 99-98 مصوبه شورای آموزشی مورخ 19/8/98دانشگاه به شرح ذیل جهت هر گونه اقدام مقتضی حضورتان ارسال می گردد.

1- انتخاب واحد: دوشنبه 14/11/98 لغایت جمعه 18/11/98

2- شروع کلاسها: شنبه 19/11/98

3- حذف و اضافه: شنبه 3/12/98 لغایت یکشنبه 4/12/98

4- حذف تکدرس: سه شنبه 23/2/99 لغایت چهارشنبه 24/2/99

5- پایان کلاسها: پنج شنبه 29/3/99

6- امتحانات میان ترم : شنبه 23/1/99  لغایت سه شنبه 23/2/99

7- امتحانات پایان ترم: یکشنبه 1/4/99  لغایت پنج شنبه 19/4/99

ضمناً 4 روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف می باشد.

همچنین مقرر گردید از پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 16/11/98 لغایت 18/11/98 انتخاب واحد جهت گروه معارف در کلیه دانشکده ها به صورت شناور باز باشد.