۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت

نام و نام خانوادگی

سمت 

اطلاعات تماس 

فتانه حسن زاده 

مسئول آموزش

33425400

پروین حسن زاده

کارشناس آموزش

33425400

طاهره امیدی

معاون امور دانشجویی -مسئول کتابخانه

33433099

         زهره نجار

                مسئول دبیرخانه 

33425400

روح الله ابراهیمی

مسئول تاسیسات -راننده

33425400

عباس نظری 

کارپرداز

33425400

علی شایانفر

نگهبان 

33425400

حسین برهانی

نگهبان

33425400

منصور سلطانی

امین الاموال

33425400