۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت 

اطلاعات تماس 

 

فتانه حسن زاده 

مسئول آموزش

 

 

پروین حسن زاده

مسئول دبیرخانه

 

 

طاهره امیدی

مسئول کتابخانه

 

 

روح الله ابراهیمی

مسئول تاسیسات -راننده

 

 

عباس نظری 

کارپرداز

 

 

حسین رحمانی

نگهبان 

 

 

حسین برهانی

نگهبان

 

 

منصور سلطانی

امین الاموال

 

 

فرزاد زمانی 

سرایدار