۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

ردیف 

نام کارگاه 

مدرس

زمان برگزاری

1

 طرز کار با دستگاه ونتیلاتور

آلاشمسی

98/8/27

2

CPR

نادیا سدری

98/9/2

3

گزارش نویسی 

محمد جواد مهدیزاده 

98/9/17