۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت

 وسایل سمعی و بصری

 - اورهد

- اوپک

- اسلاید

- ویدئو پروژکتور

-ماکت  cd  

فیلم آموزشی

-سابت کامپیوتر 

 

 

 معرفی کتابخانه ها و تعداد کتابها

کتابخانه دانشکده در سال 1371 تأسیس شده است و  تعداد کتابهای موجود در کتابخانه تا پایان فروردین 1398 بصورت زیر می باشد :

4800  جلد فارسی و تعداد 666 جلد لاتین می باشد.