۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت
پیام معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشکده به مناسبت فارغ التحصیلی دانشجویان پرستاری

     پرستاری نه یک شغل بلکه حرفه ای برای تمامی دوران می باشد، حال که پس از فراز و نشیب های فراوان و در زمانه کرونا با تنی سالم و دلی خوش و کسب نمرات درخشان فارغ التحصیل شده اید از شما انتظار می رود تا به عنوان سفیران سلامت و آموزش در بدنه جامعه تزریق شوید و با بهره گیری از آموخته های دانشگاهی و اجتماعی در دوران دانشجویی به عنوان نماینده وزارت بهداشت در هر لباسی که هستید وظایف محوله پرستاری را با بهره مندی از تفکر، تعقل و تعمق  به هم میهنان خود انتقال داده و در بالین، تمامی بیماران را به عنوان خانواده خود تلقی کرده و از ایشان به بهترین شکل، پرستاری نمایید.  بی تردید  آرزوی معاونت دانشجویی برای شما سلامتی، بهروزی، شادکامی می‌باشد.

                                                                                                                                  محدثه نامجو

                                                                                                                 معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده