۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
اردوی شهداد

اردوی یک روزه کلوت های شهداد به همت اداره فوق برنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی و مشارکت بی نظیر دانشجویان علوم پزشکی زرند برگزار گردید که  تیم دانشجویان  پرستاری و تیم دانشجویان بهداشت محیط زرند برندگان مسابقه طناب کشی بودند.