۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
انتخابات انجمن علمی در 17 آذر

اولین دوره انتخابات انجمن علمی رشته پرستاری و رشته بهداشت محیط زرند از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده و با همکاری جناب آقای نوابی مسئول انجمن های علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روز یکشنبه 17/9/98 در ساختمان اداری دانشکده پرستاری زرند برگزار گردید و بدینوسیله آقای علیرضا صاحبی به عنوان دبیر انجمن علمی رشته پرستاری و خانم نجمه احمدی به عنوان دبیر انجمن علمی رشته بهداشت محیط انتخاب گردیدند.