تاریخــچـــه دانشــکده پرستاری زرند


 دانشکده پرستاری زرند در سال 1371 تأسیس و با پذیرش 15 نفر دانشجو در رشته کارشناسی به همت دکتر حسن ضیاءالدینی، ریاست دانشگاه و دکتر سیروس سیف الدینی مدیریت شبکه بهداشت زرند در محل خیابان مصلای شرقی، جنب پل راه آهن در فضای آموزشی حدود 9000 متر مربع شروع به کار کرد.و هم اکنون در چها راه برق با دو رشته پرستاری و بهداشت محیط قرار دارد.